BỘ THỦ DIỄN CA – CHIẾT TỰ 32 BỘ TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 10

17-03-16 duyanh20 0 bình luận

hoc-bo-thu-chu-han

“Bộ thủ” là thành phần cơ bản của chữ Hán dùng để phân loại và sắp xếp chữ Hán/Kanji (chữ Hán trong tiếng Nhật)/Hanja (chữ Hán trong tiếng Hàn, vốn được sử dụng rất hạn chế ở Hàn Quốc ngày nay) theo trật tự trong các từ điển để dễ dàng tra cứu. Một số học giả phương Tây còn ví bộ thủ như một dạng “Bảng chữ cái ABC”; tuy nhiên, thực ra cái gọi là “bộ thủ” không đơn giản như vần ABC quen thuộc.

Lần đầu tiên bộ thủ xuất hiện là thời nhà Hán (202 trước công nguyên – 220 sau công nguyên), trong bộ sách “Thuyết văn giải tự” (dịch nôm na là “lý thuyết về giải thích nghĩa của chữ viết”) của Hứa Thận (một nhà ngôn ngữ học Trung Quốc cổ đại). Trong “Thuyết văn giải tự”, hơn 9000 chữ Hán được sắp xếp thành 540 nhóm chữ khác nhau, tạo nên 540 bộ thủ nguyên thủy. Về sau, các học giả Trung Quốc thời trung đại và cận đại sàng lọc để tinh gọn dần 540 bộ thủ này. Đến thời nhà Minh (1368 – 1662), thì sách “Tự Vựng” của Mai Ưng Tộ (một học giả Trung Quốc thời trung đại) đã tinh giảm 540 bộ thủ xuống còn 214 bộ thủ. Về sau, các học giả Trung Quốc đời nhà Thanh (1636 – 1912) cũng sử dụng 214 bộ thủ của Mai Ưng Tộ để soạn ra “Khang Hy Tự Điển” (bộ tự điển chữ Hán được soạn ra vào đời vua Khang Hy (ở ngôi từ năm 1662 đến năm 1722)). Vì vậy, 214 bộ thủ còn được gọi là 214 bộ thủ Khang Hy. Tuy ngày nay ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc đại lục hiện nay) có một số nhà nghiên cứu đề nghị rút xuống còn khoảng 132 bộ thủ, nhưng 214 bộ thủ Khang Hy vẫn được xem là chuẩn mực. Thực vậy, trong tiếng Nhật, 214 bộ thủ Khang Hy vẫn được sử dụng để phân loại Kanji ngày nay.

Việc sắp xếp bộ thủ căn cứ vào số nét. Bộ thủ đơn giản nhất chỉ có 1 nét và bộ thủ phức tạp nhất có 17 nét. Như đã nói trên, đa số các sách vở ngày nay, kể cả sách của Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng công nhận 214 bộ thủ thông dụng của Khang Hy Tự Điển.

Bảng sau sẽ đưa ra minh họa đầy đủ về vị trí của các bộ thủ trong một chữ Hán, tên tiếng Nhật của vị trí bộ thủ, nghĩa và ví dụ:

 Share This