Cảm nhận du học sinh

Đặng Ngọc Cẩm Hoà

Du Học Sinh Mỹ - trường Portland Community

Visa du học Mỹ vào ngày 19 – 10 – 2016

Cảm nhận của Cẩm Hoà khi nhận được visa

Đăng ký nhận bản tin

Bạn có thể nhận các bản tin du học với rất nhiều thông tin và lời khuyên hữu ích cho hành trang du học bằng cách đăng ký nhận bản tin của Du Học Minh Nguyệt

Phản hồi gần đây

    Share This